Maak werk van het asbestattest

0
415

Als je jouw woning, die gebouwd werd voor 2021, in Ronse wil verkopen, heb je daar sinds november 2022 een asbestattest voor Ronse voor nodig. Zonder dit ben je in overtreding met de geldende wetgeving en dat wil je natuurlijk liever vermijden. Deze verplichting geldt trouwens ook voor mensen die een woning willen verhuren. Met het asbestattest wil de bevoegde overheid het aanwezige asbest op een doeltreffende manier in kaart kunnen brengen om de zo nodige acties te ondernemen. Het Vlaamse streefdoel is om tegen 2040 alle gebouwen asbestveilig te krijgen.

Wat is asbest?

Dat asbest een gevaarlijke stof is, weet ongetwijfeld iedereen. Wat het precies is, is al een stuk minder bekend. Hoewel asbest een natuurlijk stof is, zijn de losse deeltjes die vrijkomen gevaarlijk voor de gezondheid van iedereen die deze kleine deeltjes inademt. Longkanker, longvlieskanker of buikvlieskanker zijn nog maar enkele van de ziektes die voorkomen bij mensen die deze losse asbestdeeltjes gedurende een langere periode in grote hoeveelheden inademden. Reden genoeg dus om je hier zo goed mogelijk tegen te beschermen

Hoe kun je dit asbestattest verkrijgen?

Als je omwille van het verkopen of verhuren van je woning een asbestattest nodig hebt, kunt je hiervoor een asbestattest aanvragen bij een daarvoor bevoegde asbestdeskundige. Abestburo is een voorbeeld van een deskundige. Je kunt een asbestattest aanvragen via asbestattest-aanvragen.net. Tijdens een bezoek aan je woning zal nagegaan worden of er asbest aanwezig is en indien dit zo is, wat de toestand ervan is. Op basis van dit attest weet je als eigenaar of je maatregelen moet nemen of niet. Zo kan het zijn dat je verzocht wordt het asbest dringend te verwijderen, dat er maatregelen moeten genomen worden om een verlaging van de risico’s te bekomen of kan het zijn dat het gebouw als asbestveilig aanzien wordt. Dit laatste wil niet zeggen dat er geen asbest aanwezig is, maar dat de toestand van het aanwezige asbest geen gevaar voor de gezondheid oplevert.

Een asbestinventaris is in ieders voordeel

In het verleden werd nogal lichtzinnig omgesprongen met het gebruik van asbest omdat de gezondheidsrisico’s niet, of niet nog voldoende, gekend waren. De brandwerende eigenschap was de grootste reden voor de populariteit van deze stof en veel meer aandacht werd hier dan ook niet aan besteed. Nu de gevolgen wel bekend zijn, is het in ieders belang om op de hoogte te zijn van de plaatsen waar asbestdeeltjes voorkomen en hier de nodige maatregelen te nemen.